LoveShot varianter

LoveShot eksisterer i 6 varianter fordelt på LoveShot med økologiske råvarer og LoveShot på ikke-økologiske råvarer.